Opened 23 years ago

Last modified 12 years ago

#6 closed Other

Ciekawostki ze świata

Reported by: donky Owned by: Tim Kosse
Priority: low Component: Other
Keywords: Cc: donky, Tim Kosse
Component version: Operating system type:
Operating system version:

Description

If I have for instance, 9 large 250 meg files in the
queue, the last cell in the status bar has a negative
number for the total filesize of all the files in the
queue.

Change History (2)

comment:1 by Tim Kosse, 23 years ago

fixed in 1.3

comment:2 by marika, 12 years ago

Priority: normallow
Summary: Queue filesize summary incorrect.Ciekawostki ze świata
Type: Bug reportOther

Zastanawiasz nad tym czy granice możliwości ludzi są nieograniczone? Na pewno interesują Cię zwierzęta. Słyszałaś o wielce popularnej na tym małym świecie księdze rekordów i chcesz znaleźć przykładowe ciekawostki ze świata. Chcemy wielce zaprosić Cię na tą witrynę WWW, na której uzyskasz informacje związane z księga rekordów, a więc pobijaniem rekordów Guinnessa! Oceń i poznaj nasze rekordy Guinnessa.

Note: See TracTickets for help on using tickets.