Custom Query (8025 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (280 - 282 of 8025)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#12070 fixed Client 3.46.2: Error: get attrs for no such file or directory Christoph Rackwitz
Description

setting timestamp fails because "file doesn't exist".

file obviously exists locally and remotely because it just uploaded the file! what I'm not sure about is whether it doesn't see the local file or the remote file.

this doesn't happen in 3.46.0

#12069 invalid Probleem bij upgrade review
Description

Ik open het programma en meld dat er een update is. Ik klik op upgrade en hij download juist. Echter bij het installeren loopt het fout omdat een bestand nog in gebruik is van een programma. Begrijpelijk want het programma was nog niet volledig verdwenen.(melding cont..., abord,ingore) Bij het heropenen van het programma werd hij geuninstalleert en even later had ik een directory met niets in . Bij het aanklikken van het uitvoerbaar bestand van de nieuwe versie werd deze juist geinstalleert.

mvg Lieven

#12067 fixed FTBS putty cannot find unix/unix.h Phil Wyett
Description

Failure to build from source, unable to find "unix/unix.h".

Batch Modify
Note: See TracBatchModify for help on using batch modify.
Note: See TracQuery for help on using queries.