Custom Query (7871 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (130 - 132 of 7871)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#12071 duplicate moving files on server results in "no such file or directory" gongtom
Description

When moving a file from one directory to another on any server I try results in an error.: Befehl: mv "FG10_PK_mGS_mNW_20191231_20191216065624.xml" "/home/tri-sftpuser/files/htdocs/datenhandling/uploads/FG10_PK_mGS_mNW_20191231_20191216065624.xml" Fehler: mv FG10_PK_mGS_mNW_20191231_20191216065624.xml /home/tri-sftpuser/files/htdocs/datenhandling/uploads/FG10_PK_mGS_mNW_20191231_20191216065624.xml: no such file or directory

The same command works fine in the previous version of FileZille I am still using.

#12070 fixed Client 3.46.2: Error: get attrs for no such file or directory Christoph Rackwitz
Description

setting timestamp fails because "file doesn't exist".

file obviously exists locally and remotely because it just uploaded the file! what I'm not sure about is whether it doesn't see the local file or the remote file.

this doesn't happen in 3.46.0

#12069 invalid Probleem bij upgrade review
Description

Ik open het programma en meld dat er een update is. Ik klik op upgrade en hij download juist. Echter bij het installeren loopt het fout omdat een bestand nog in gebruik is van een programma. Begrijpelijk want het programma was nog niet volledig verdwenen.(melding cont..., abord,ingore) Bij het heropenen van het programma werd hij geuninstalleert en even later had ik een directory met niets in . Bij het aanklikken van het uitvoerbaar bestand van de nieuwe versie werd deze juist geinstalleert.

mvg Lieven

Batch Modify
Note: See TracBatchModify for help on using batch modify.
Note: See TracQuery for help on using queries.