Custom Query (8143 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (397 - 399 of 8143)

Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#12069 invalid Probleem bij upgrade review
Description

Ik open het programma en meld dat er een update is. Ik klik op upgrade en hij download juist. Echter bij het installeren loopt het fout omdat een bestand nog in gebruik is van een programma. Begrijpelijk want het programma was nog niet volledig verdwenen.(melding cont..., abord,ingore) Bij het heropenen van het programma werd hij geuninstalleert en even later had ik een directory met niets in . Bij het aanklikken van het uitvoerbaar bestand van de nieuwe versie werd deze juist geinstalleert.

mvg Lieven

#12067 fixed FTBS putty cannot find unix/unix.h Phil Wyett
Description

Failure to build from source, unable to find "unix/unix.h".

#12064 rejected Amount of simultaneous file transfers Philip Orleans
Description

I hereby propose a change in the design, where the max simultaneous file transfers are NOT capped a 10, but it is suggested at 10 but it can grow to 999. I am moving several terabytes of data and with 10 max files, it may take a week. Modern computers can handle larger loads.

Batch Modify
Note: See TracBatchModify for help on using batch modify.
Note: See TracQuery for help on using queries.