Ticket #10625: netstat.txt

File netstat.txt, 8.7 KB (added by Lennart Johansson, 7 years ago)

Netstat

Line 
1Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
2Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
3
4C:\Users\Lennart>netsh interface ip show addresses
5
6Konfiguration för gränssnittet Anslutning till lokalt nätverk 4
7 DHCP aktiverat Ja
8 Gränssnittsmått: 30
9
10Konfiguration för gränssnittet Anslutning till lokalt nätverk 3
11 DHCP aktiverat Ja
12 IP-adress: 192.168.0.105
13 Undernätsprefix: 192.168.0.0/24 (mask 255.255.255.0)
14 Standard-gateway: 192.168.0.1
15 Gateway-mått: 0
16 Gränssnittsmått: 10
17
18Konfiguration för gränssnittet Loopback Pseudo-Interface 1
19 DHCP aktiverat Nej
20 IP-adress: 127.0.0.1
21 Undernätsprefix: 127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)
22 Gränssnittsmått: 50
23
24
25C:\Users\Lennart>netstat -nb
26
27Aktiva anslutningar
28
29 Prot. Lokal adress Extern adress Status
30 TCP 127.0.0.1:5354 127.0.0.1:49298 ESTABLISHED
31 [mDNSResponder.exe]
32 TCP 127.0.0.1:5354 127.0.0.1:49300 ESTABLISHED
33 [mDNSResponder.exe]
34 TCP 127.0.0.1:5354 127.0.0.1:54818 ESTABLISHED
35 [mDNSResponder.exe]
36 TCP 127.0.0.1:5354 127.0.0.1:54820 ESTABLISHED
37 [mDNSResponder.exe]
38 TCP 127.0.0.1:20010 127.0.0.1:54813 TIME_WAIT
39 TCP 127.0.0.1:20010 127.0.0.1:54822 ESTABLISHED
40 [rpdsvc.exe]
41 TCP 127.0.0.1:49159 127.0.0.1:49160 ESTABLISHED
42 [rpdsvc.exe]
43 TCP 127.0.0.1:49160 127.0.0.1:49159 ESTABLISHED
44 [rpdsvc.exe]
45 TCP 127.0.0.1:49161 127.0.0.1:49162 ESTABLISHED
46 [rpdsvc.exe]
47 TCP 127.0.0.1:49162 127.0.0.1:49161 ESTABLISHED
48 [rpdsvc.exe]
49 TCP 127.0.0.1:49163 127.0.0.1:49164 ESTABLISHED
50 [rpdsvc.exe]
51 TCP 127.0.0.1:49164 127.0.0.1:49163 ESTABLISHED
52 [rpdsvc.exe]
53 TCP 127.0.0.1:49165 127.0.0.1:49166 ESTABLISHED
54 [rpdsvc.exe]
55 TCP 127.0.0.1:49166 127.0.0.1:49165 ESTABLISHED
56 [rpdsvc.exe]
57 TCP 127.0.0.1:49208 127.0.0.1:49209 ESTABLISHED
58 [rpdsvc.exe]
59 TCP 127.0.0.1:49209 127.0.0.1:49208 ESTABLISHED
60 [rpdsvc.exe]
61 TCP 127.0.0.1:49210 127.0.0.1:49211 ESTABLISHED
62 [rpdsvc.exe]
63 TCP 127.0.0.1:49211 127.0.0.1:49210 ESTABLISHED
64 [rpdsvc.exe]
65 TCP 127.0.0.1:49219 127.0.0.1:49220 ESTABLISHED
66 [rpdsvc.exe]
67 TCP 127.0.0.1:49220 127.0.0.1:49219 ESTABLISHED
68 [rpdsvc.exe]
69 TCP 127.0.0.1:49221 127.0.0.1:49222 ESTABLISHED
70 [rpdsvc.exe]
71 TCP 127.0.0.1:49222 127.0.0.1:49221 ESTABLISHED
72 [rpdsvc.exe]
73 TCP 127.0.0.1:49229 127.0.0.1:49230 ESTABLISHED
74 [rpdsvc.exe]
75 TCP 127.0.0.1:49230 127.0.0.1:49229 ESTABLISHED
76 [rpdsvc.exe]
77 TCP 127.0.0.1:49231 127.0.0.1:49232 ESTABLISHED
78 [rpdsvc.exe]
79 TCP 127.0.0.1:49232 127.0.0.1:49231 ESTABLISHED
80 [rpdsvc.exe]
81 TCP 127.0.0.1:49233 127.0.0.1:49234 ESTABLISHED
82 [rpdsvc.exe]
83 TCP 127.0.0.1:49234 127.0.0.1:49233 ESTABLISHED
84 [rpdsvc.exe]
85 TCP 127.0.0.1:49237 127.0.0.1:49238 ESTABLISHED
86 [rpdsvc.exe]
87 TCP 127.0.0.1:49238 127.0.0.1:49237 ESTABLISHED
88 [rpdsvc.exe]
89 TCP 127.0.0.1:49241 127.0.0.1:49242 ESTABLISHED
90 [rpdsvc.exe]
91 TCP 127.0.0.1:49242 127.0.0.1:49241 ESTABLISHED
92 [rpdsvc.exe]
93 TCP 127.0.0.1:49243 127.0.0.1:49244 ESTABLISHED
94 [rpdsvc.exe]
95 TCP 127.0.0.1:49244 127.0.0.1:49243 ESTABLISHED
96 [rpdsvc.exe]
97 TCP 127.0.0.1:49245 127.0.0.1:49246 ESTABLISHED
98 [rpdsvc.exe]
99 TCP 127.0.0.1:49246 127.0.0.1:49245 ESTABLISHED
100 [rpdsvc.exe]
101 TCP 127.0.0.1:49247 127.0.0.1:49248 ESTABLISHED
102 [rpdsvc.exe]
103 TCP 127.0.0.1:49248 127.0.0.1:49247 ESTABLISHED
104 [rpdsvc.exe]
105 TCP 127.0.0.1:49257 127.0.0.1:49258 ESTABLISHED
106 [rpdsvc.exe]
107 TCP 127.0.0.1:49258 127.0.0.1:49257 ESTABLISHED
108 [rpdsvc.exe]
109 TCP 127.0.0.1:49259 127.0.0.1:49260 ESTABLISHED
110 [rpdsvc.exe]
111 TCP 127.0.0.1:49260 127.0.0.1:49259 ESTABLISHED
112 [rpdsvc.exe]
113 TCP 127.0.0.1:49264 127.0.0.1:49265 ESTABLISHED
114 [rpdsvc.exe]
115 TCP 127.0.0.1:49265 127.0.0.1:49264 ESTABLISHED
116 [rpdsvc.exe]
117 TCP 127.0.0.1:49266 127.0.0.1:49267 ESTABLISHED
118 [rpdsvc.exe]
119 TCP 127.0.0.1:49267 127.0.0.1:49266 ESTABLISHED
120 [rpdsvc.exe]
121 TCP 127.0.0.1:49268 127.0.0.1:49269 ESTABLISHED
122 [rpdsvc.exe]
123 TCP 127.0.0.1:49269 127.0.0.1:49268 ESTABLISHED
124 [rpdsvc.exe]
125 TCP 127.0.0.1:49270 127.0.0.1:49271 ESTABLISHED
126 [rpdsvc.exe]
127 TCP 127.0.0.1:49271 127.0.0.1:49270 ESTABLISHED
128 [rpdsvc.exe]
129 TCP 127.0.0.1:49272 127.0.0.1:49273 ESTABLISHED
130 [rpdsvc.exe]
131 TCP 127.0.0.1:49273 127.0.0.1:49272 ESTABLISHED
132 [rpdsvc.exe]
133 TCP 127.0.0.1:49274 127.0.0.1:49275 ESTABLISHED
134 [rpdsvc.exe]
135 TCP 127.0.0.1:49275 127.0.0.1:49274 ESTABLISHED
136 [rpdsvc.exe]
137 TCP 127.0.0.1:49276 127.0.0.1:49277 ESTABLISHED
138 [rpdsvc.exe]
139 TCP 127.0.0.1:49277 127.0.0.1:49276 ESTABLISHED
140 [rpdsvc.exe]
141 TCP 127.0.0.1:49278 127.0.0.1:49279 ESTABLISHED
142 [rpdsvc.exe]
143 TCP 127.0.0.1:49279 127.0.0.1:49278 ESTABLISHED
144 [rpdsvc.exe]
145 TCP 127.0.0.1:49280 127.0.0.1:49281 ESTABLISHED
146 [rpdsvc.exe]
147 TCP 127.0.0.1:49281 127.0.0.1:49280 ESTABLISHED
148 [rpdsvc.exe]
149 TCP 127.0.0.1:49282 127.0.0.1:49283 ESTABLISHED
150 [rpdsvc.exe]
151 TCP 127.0.0.1:49283 127.0.0.1:49282 ESTABLISHED
152 [rpdsvc.exe]
153 TCP 127.0.0.1:49289 127.0.0.1:49290 ESTABLISHED
154 [rpdsvc.exe]
155 TCP 127.0.0.1:49290 127.0.0.1:49289 ESTABLISHED
156 [rpdsvc.exe]
157 TCP 127.0.0.1:49298 127.0.0.1:5354 ESTABLISHED
158 [AppleMobileDeviceService.exe]
159 TCP 127.0.0.1:49300 127.0.0.1:5354 ESTABLISHED
160 [AppleMobileDeviceService.exe]
161 TCP 127.0.0.1:54662 127.0.0.1:54663 ESTABLISHED
162 [firefox.exe]
163 TCP 127.0.0.1:54663 127.0.0.1:54662 ESTABLISHED
164 [firefox.exe]
165 TCP 127.0.0.1:54808 127.0.0.1:5354 TIME_WAIT
166 TCP 127.0.0.1:54818 127.0.0.1:5354 ESTABLISHED
167 [rpdsvc.exe]
168 TCP 127.0.0.1:54820 127.0.0.1:5354 ESTABLISHED
169 [rpdsvc.exe]
170 TCP 127.0.0.1:54822 127.0.0.1:20010 ESTABLISHED
171 [rpdsvc.exe]
172 TCP 127.0.0.1:56781 127.0.0.1:56782 ESTABLISHED
173 [thunderbird.exe]
174 TCP 127.0.0.1:56782 127.0.0.1:56781 ESTABLISHED
175 [thunderbird.exe]
176 TCP 127.0.0.1:62074 127.0.0.1:62075 ESTABLISHED
177 [BankID.exe]
178 TCP 127.0.0.1:62075 127.0.0.1:62074 ESTABLISHED
179 [BankID.exe]
180 TCP 192.168.0.105:49218 192.168.0.115:8080 ESTABLISHED
181 [HPNetworkCommunicator.exe]
182 TCP 192.168.0.105:53444 64.233.164.188:5228 ESTABLISHED
183 [chrome.exe]
184 TCP 192.168.0.105:54743 54.186.226.63:80 ESTABLISHED
185 [rpdsvc.exe]
186 TCP 192.168.0.105:54810 104.84.152.49:80 ESTABLISHED
187 CryptSvc
188 [svchost.exe]
189 TCP 192.168.0.105:54815 89.160.17.2:21 FIN_WAIT_2
190 [filezilla.exe]
191 TCP 192.168.0.105:54819 192.168.0.1:45555 TIME_WAIT
192 TCP 192.168.0.105:54821 54.209.107.49:443 ESTABLISHED
193 [chrome.exe]
194 TCP 192.168.0.105:55993 192.168.0.115:8080 ESTABLISHED
195 [HPNetworkCommunicatorCom.exe]
196 TCP 192.168.0.105:64334 192.169.196.103:80 ESTABLISHED
197 [System]
198 TCP [fe80::c88a:54c1:5a6b:c31a%19]:445 [fe80::c88a:54c1:5a6b:c31a%19]:4933
1996 ESTABLISHED
200 Det går inte att hämta information om ägarskap
201 TCP [fe80::c88a:54c1:5a6b:c31a%19]:445 [fe80::c88a:54c1:5a6b:c31a%19]:5405
2020 ESTABLISHED
203 Det går inte att hämta information om ägarskap
204 TCP [fe80::c88a:54c1:5a6b:c31a%19]:49336 [fe80::c88a:54c1:5a6b:c31a%19]:44
2055 ESTABLISHED
206 Det går inte att hämta information om ägarskap
207 TCP [fe80::c88a:54c1:5a6b:c31a%19]:54050 [fe80::c88a:54c1:5a6b:c31a%19]:44
2085 ESTABLISHED
209 Det går inte att hämta information om ägarskap
210
211C:\Users\Lennart>