Ticket #10625: FileZilla 3.13.0.txt

File FileZilla 3.13.0.txt, 769 bytes (added by Lennart Johansson, 6 years ago)

Log file

Line 
1Status: Slår upp adressen för ftp.zoft80.com
2Status: Ansluter till 89.160.17.2:21...
3Status: Anslutningen etablerad, väntar på välkomstmeddelande...
4Status: Initierar TLS...
5Status: Validerar certifikatet...
6Status: TLS-anslutning etablerad.
7Status: Ansluten
8Status: Hämtar kataloglistning för "/public_html"...
9Kommando: CWD /public_html
10Svar: 250 OK. Current directory is /public_html
11Kommando: PWD
12Svar: 257 "/public_html" is your current location
13Kommando: TYPE I
14Svar: 200 TYPE is now 8-bit binary
15Kommando: PASV
16Svar: 227 Entering Passive Mode (89,160,17,2,12,193)
17Kommando: MLSD
18Fel: Anslutningens tidsgräns överstegs efter 20 sekunders inaktivitet
19Fel: Misslyckades med att hämta kataloglistning
20Status: Frånkopplad från servern